bip

Sportowy Rok Szkolny 2016/2017 zakończony i podsumowany.Począwszy od roku szkolnego 1992/1993, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie opracowuje, organizuje i nadzoruje przebieg sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej na szczeblu miasta. Po reorganizacji krajowego szkolnictwa w 1999 roku, nasze miejskie zawody sportowe przeprowadzane są oddzielnie dla każdego z trzech szczebli nauczania; szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przy czym, w każdej grupie oddzielnie współzawodniczą (i oddzielnie są oceniane) - dziewczęta i chłopcy. Jednakże w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie do końcowych osiągnięć szkoły liczone były punkty zdobyte za wszystkie dyscypliny, w jakich ta szkoła rywalizowała, obecnie (już trzeci, kolejny rok szkolny), nasze miejskie placówki miały prawo wyboru dyscyplin, w których chciały rywalizować. Umożliwiał to punkt regulaminu mówiący, iż do końcowej klasyfikacji zespołowej brane będą pod uwagę najwyższe wyniki uzyskane maksymalnie w czterech (dziewczęta szkół ponadgimnazjalnych), w pięciu (chłopcy szkół ponadgimnazjalnych i dziewczęta „podstawówek” oraz gimnazjów), lub maksymalnie sześciu dyscyplinach (chłopcy „podstawówek” i gimnazjów). Mimo takiej możliwości, siedem naszych miejskich placówek uczestniczyło w rywalizacji we wszystkich dyscyplinach – i to zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Były to: w grupie szkół podstawowych - Zespół Szkół Sportowych, w grupie szkół gimnazjalnych – Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Zespołu Szkół Sportowych, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – oba nasze miejskie licea, czyli I LO i II LO.

 

Pierwszą dyscypliną w roku szkolnym 2016/2017, w jakiej walczyły reprezentacje mysłowickich szkół wszystkich szczebli nauczania, były wrześniowe zawody lekkoatletyczne licealistów i sztafetowe biegi przełajowe, a całość rocznej rywalizacji zakończyły majowe i czerwcowe, zespołowe zmagania w lekkiej atletyce i siatkówce plażowej. Przez te dziesięć miesięcy szkolnego roku, odbyło się aż 59 miejskich finałów szkolnych w różnych dyscyplinach (nie licząc grupowych zawodów eliminacyjnych i kwalifikacyjnych w grach zespołowych), a o wynikach tych rywalizacji sukcesywnie informowaliśmy (można je nadal znaleźć w archiwalnych sprawozdaniach na stronie internetowej MOSiR-u).

 

Dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017, tj. 21 czerwca br., odbyła się uroczystość podsumowania sportowego roku szkolnego, podczas którego trzy najlepsze placówki szkolne każdej grupy i każdej kategorii – poprzez swoich Dyrektorów Szkół i nauczycieli wychowania fizycznego tych wyróżnionych placówek – odebrały gratulacje, dyplomy Prezydenta Miasta Mysłowice i Puchary Dyrektora MOSiR.

 

Oto jak przebiegało i zakończyło się w poszczególnych grupach szkolnych generalne, zespołowe współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół:

 

Kategoria I – szkoły podstawowe

Dziewczęta mogły rywalizować w dziesięciu, a chłopcy w jedenastu różnych dyscyplinach sportowych. Szkoła zespołowo mogła być klasyfikowana we współzawodnictwie, jeżeli wzięła udział w rozgrywkach przynajmniej czterech z tych dyscyplin: 1/ Sztafetowe biegi przełajowe, 2/ Mały Memoriał Jerzego Chromika (indywidualne biegi przełajowe), 3/ Sztafety pływackie, 4/ Gry i zabawy sprawnościowe klas III, 5/ Tenis stołowy, 6/ Mini piłka ręczna, 7/ Minikoszykówka, 8/ Mini piłka siatkowa, 9/ Czwórbój la, 10/ Siatkówka plażowa, 11/piłka nożna (tylko chłopcy). Za drużynowe zwycięstwo w każdej z nich, reprezentacja szkoły otrzymywała do klasyfikacji łącznej współzawodnictwa 20 punktów, za 2 miejsce – 18 pkt., za 3 miejsce – 16 pkt. itd. - aż do 1 pkt. za 16 miejsce (taka jest aktualnie ilość „podstawówek” w naszym mieście). Tegoroczna rywalizacja naszych miejskich podstawówek – szczególnie na czołowych miejscach – podobnie jak i rok temu, była bardzo zacięta i wyrównana. Świadczy o tym fakt, iż w zmaganiach dziewcząt to współzawodnictwo najlepszych szkół, toczyło się dosłownie do ostatniej, dziesiątej dyscypliny, a mimo to na miejscach 1-2 oraz 4-5, szkoły zgromadziły jednakowe ilości punktów (o wyższym miejscu w klasyfikacji zadecydował tu regulaminowy punkt współzawodnictwa zespołowego mówiący, iż przy jednakowej ilości punktów, o wyższym miejscu danej placówki decyduje większa ilość zwycięstw, a gdy ta jest jednakowa – większa ilość miejsc drugich, trzecich itd.). Co ciekawe – idealnie na pierwszych czterech miejscach w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, w takiej samej kolejności te same placówki: SP nr 1, SP ZSS, ZS-P nr 2 (SP nr 12) i ZS-P nr 1 (SP nr 6). Pełne, końcowe klasyfikacje generalne szkół podstawowych za rok szkolny 2016/2017 przedstawiają się następująco:

 

 

a/ w rywalizacji dziewcząt  b/ w rywalizacji chłopców
1 miejsce - SP nr 1 - 96 pkt. SP nr 1 - 114 pkt.
2 miejsce - SP ZSS - 96 pkt. SP ZSS - 108 pkt.
3 miejsce - ZS-P nr 2 (SP 12)- 88 pkt. ZS-P nr 2 (SP nr 12) - 102 pkt.
4 miejsce - ZS-P nr 1 (SP 6) - 78 pkt. - ZS-P nr 1 (SP nr 6) - 98 pkt.
5 miejsce - SP nr 14 - 78 pkt. - SP nr 15 - 93 pkt.
6 miejsce - SP nr 9 - 72 pkt. - SP nr 2 - 82 pkt.
7 miejsce - SP nr 15 - 69 pkt. - SP nr 3 - 81 pkt.
8 miejsce - SP nr 13 - 65 pkt.   SP nr 13 - 75 pkt.
9 miejsce - SP nr 3 - 62 pkt.  - ZS-P nr 3 (SP nr 11) - 68 pkt.
10 miejsce - SP nr 16 - 57 pkt. - SP nr 14 - 61 pkt.
11 miejsce - ZS-P nr 3 (SP 11) - 46 pkt. - SP nr 9 - 56 pkt.
12 miejsce - SP nr 5 - 39 pkt.  - ZS-P nr 4 (SP nr 17) - 50 pkt.
13 miejsce - SP nr 2 - 36 pkt. - SP nr 5 - 48 pkt.
14 miejsce - SP nr 16 - 47 pkt
15 miejsce - ZS nr 1 (SP 10) - 41 pkt.
16 miejsce - SP nr 7 - 23 pkt. 

SP nr 7, ZS nr 1 (SP nr 10)  i ZS-P nr 4 (SP 17) - nie zostały klasyfikowane (brały udział tylko w trzech dyscyplinach dziewcząt)

 

Kategoria II – szkoły gimnazjalne

10 dyscyplin, jakie na przestrzeni całego roku szkolnego do wyboru miały gimnazjalistki, to: 1/ Sztafetowe biegi przełajowe, 2/ Mały Memoriał J. Chromika (biegi indywidualne), 3/ Drużynowe zawody lekkoatletyczne, 4/ Tenis stołowy, 5/ Szachy, 6/ Sztafety pływackie, 7/ Piłka ręczna, 8/ Piłka siatkowa, 9/ Koszykówka, 10/ Siatkówka Plażowa. Gimnazjaliści rywalizowali w 11 dyscyplinach - tych samych co ich szkolne koleżanki, a tą jedenastą była oczywiście piłka nożna. W rozgrywkach dziewczęcych, Publiczne Gimnazjum Jezuitów wystawiło reprezentacje żeńskie tylko w dwóch dyscyplinach i nie zostało sklasyfikowane. W kategorii chłopców nie było szkoły nieklasyfikowanej – wszystkie dziewięć miejskich gimnazjów spełniło wymogi regulaminowe (uczestnictwo co najmniej w czterech dyscyplinach), a cztery placówki: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum Sportowe, uczestniczyły w rywalizacji we wszystkich dyscyplinach. Ostatecznie najlepiej spisały się dziewczęce i chłopięce reprezentacje Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego z Bończyka, gdyż szkoła ta zgarnęła oba najokazalsze puchary za zwycięstwa w tych generalnych klasyfikacjach (i to trzeci rok szkolny z rzędu). Ponadto żeńskie reprezentacje Gimnazjum nr 1 zwyciężyły w trzech dyscyplinach lekkoatletycznych oraz w halowej i plażowej siatkówce (dodatkowo także w piłce ręcznej), i - jako jedyne, zgromadziły w końcowej klasyfikacji maksymalną ilość 60 punktów. Do samego końca zacięta rywalizacja trwała też pomiędzy chłopięcymi reprezentacjami Gimnazjum nr 1 i nr 3. Okazało się, iż zgromadziły identyczną ilość punktów – po 68 i obie placówki na koncie miały po 4 zwycięstwa, natomiast drugich miejsc „jedynka” miała trzy, co przy dwóch ich rywali, dało jej pierwsze miejsce. W grupie dziewcząt drugie miejsce zajęły sportsmenki Zespołu Szkół Sportowych, natomiast 3. miejsce – reprezentacje Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół z Oddz. Integracyjnymi z Brzęczkowic. W rywalizacji chłopców te dwie placówki zamieniły się pozycjami na miejscach drugim i trzecim. Oto pełna, generalna klasyfikacja mysłowickich gimnazjów:

 

a/ w rywalizacji d z i e w c z ą t:

1 miejsce - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi - 60 pkt.

2 miejsce - Gimnazjum Zespołu Szkół Sportowych - 54 pkt.

3 miejsce - Gimnazjum nr 3 w Zespołu Szkół z Oddz. Inegracyjnymi - 44 pkt.

4 miejsce - Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół nr 1 - 43 pkt.

5 miejsce - Gimnazjum nr 2 - 35 pkt

6 miejsce - Gimnazjum nr 5 - 35 pkt.

7 miejsce - Gimnazjum nr 6 - 33 pkt.

8 miejsce - Gimnazjum Dwujęzyczne Zespołu Szkół Ogólnokształ. - 29 pkt.

- Publiczne Gimnazjum Jezuitów – brały udział jedynie w dwóch dyscyplinach (sztafetowych biegach przełajowych i siatkówce halowej) - stąd nie mogły być klasyfikowane.

 

b/ w rywalizacji c h ł o p c ó w:

1 miejsce - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi - 68 pkt.

2 miejsce - Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół z Oddz. Integracyjnymi - 68 pkt.

3 miejsce - Gimnazjum Zespołu Szkół Sportowych - 56 pkt.

4 miejsce - Gimnazjum Dwujęzyczne Zespołu Szkół Ogólnokształ. - 48 pkt.

5 miejsce - Gimnazjum nr 5 - 45 pkt.

6 miejsce - Gimnazjum nr 6 - 37,5 pkt.

7 miejsce - Gimnazjum nr 2 - 37 pkt.

8 miejsce - Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół nr 1 - 27 pkt.

9 miejsce - Publiczne Gimnazjum Jezuitów - 8 pkt.

 

Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne

W tabelach klasyfikacyjnych 2015/2016 widniało pięć mysłowickich szkół tej najstarszej grupy oświatowej. Jednakże ze względu na połączenie w ubiegłym roku szkolnym trzech Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w jedną placówkę, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w zakończonym roku szkolnym walczyły już tylko trzy placówki. Licealistki rywalizować mogły w ośmiu dyscyplinach, tj. - z wyłączeniem szachów i pływania – tych samych, co gimnazjalistki, natomiast licealiści – w dziewięciu (tak jak i w dwóch poprzednich grupach szkół, u chłopców dochodziły jeszcze rozgrywki w piłce nożnej). W tej ostatniej, najstarszej grupie edukacyjnej, każda placówka za zwycięstwo w danej dyscyplinie (oczywiście oprócz trofeów sportowych – tak jak wszystkie szkoły po finałach każdej dyscypliny) – otrzymywała po 10 punktów do końcowej klasyfikacji generalnej, z zajęcie 2 miejsca – 7 pkt., a za trzecie – 5 pkt. Po podsumowaniu wyników okazało się, że na pierwszych pozycjach klasyfikowane są obie – żeńskie i męskie, reprezentacje I Liceum Ogólnokształcącego ZSO im. Tadeusza Kościuszki. I w obu przypadkach uzyskały maksymalne ilości punktów, jakie można było zgromadzić po zakończeniu całorocznej rywalizacji sportowej. Mało tego, gdyby – tak jak w pierwszej dekadzie obecnego wieku – pod uwagą brane byłyby osiągnięcia za wszystkie dyscypliny, to dziewczęta I LO miałyby tych punktów 80, to jest maksymalną ilość, gdyż we wszystkich dyscyplinach nie dały się pokonać, zajmując na przestrzeni tych dziesięciu miesięcy zakończonego roku szkolnego 2016/2017 zawsze pierwsze miejsca, zdobywając wyłącznie złote medale ! Ponadto bardzo dobrze spisywały się reprezentacje chłopców CKZiU, gdyż zwyciężyli w czterech dyscyplinach, a trzy razy zajmowali miejsca drugie, dzięki czemu ostatecznie tylko trzema punktami ustąpili zdecydowanym faworytom – reprezentantom I LO.

 

Oto pełne wyniki generalnych klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w sportowym współzawodnictwie za rok szkolny 2016/2017 (przypominam – do końcowej, łącznej klasyfikacji, liczone były najlepsze cztery wyniki w wypadku dziewcząt, a pięć najwyższych – w kategorii chłopców):

a/ w rywalizacji d z i e w c z ą t:

1 miejsce - I Liceum Ogólnokształcące ZSO - 40 pkt.

2 miejsce - II Liceum Ogólnokształcące - 28 pkt.

3 miejsce - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 24 pkt.

 

b/ w rywalizacji c h ł o p c ó w:

1 miejsce - I Liceum Ogólnokształcące ZSO - 50 pkt.

2 miejsce - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 47 pkt.

3 miejsce - II Liceum Ogólnokształcące - 33 pkt.

 

Pełne wyniki sportowego współzawodnictwa wszystkich kategorii szkół, zamieszczone są w zakładce: Sport szkolny, w pasku – Wyniki.

 

Na zakończenie należy dodać, iż podczas uroczystości podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017, dwoje dyrektorów: Leszek Filarski - Dyrektor II LO i Piotr Kasperski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 oraz czworo nauczycieli wychowania fizycznego: Celina Stolarczyk, Barbara Palka (obie pracują od wielu już lat w SP nr 1), Bartosz Fetler (Gimnazjum nr 2) i Łukasz Helwing (Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 1) – otrzymali wyróżnienia Dyrektora MOSiR i Prezesa Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, za wieloletnią pracą i zaangażowanie na rzecz rozwoju rywalizacji sportowej młodzieży szkolnej w Mysłowicach.