bip

Mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej.Coroczny cykl turniejów amatorskich w siatkówce plażowej składa się z czterech turniejów kwalifikacyjnych i jednego finałowego. W turniejach zawodnicy zdobywają punkty indywidualnie. Do finałów zapraszanych jest 8 par z najlepszym dorobkiem punktowym.
 
Do gry zapraszamy zarówno kobiety i mężczyzn. Jeśli zgłoszą się minimum 3 pary kobiet, rozgrywany jest osobny turniej pań, w przypadku 2 par – grają one w turnieju męskim.
 

REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Mysłowic w Siatkówce Plażowej 2017

 1. Organizator:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
  ul. Ks. Norberta Bończyka 32z, 41-400 Mysłowice
  tel.: +48 (32) 31-71-802, fax: 222-11-73

 2. Zasady Mistrzostw Mysłowic:
  1. Mistrzostwa Mysłowic organizowane są na obiekcie MOSiR Mysłowice przy ul. Stadionowej (Słupna).

  2. Zapisy odbywają się w dniach zawodów w godzinach 9:30 - 10:00.

  3. Udział w turniejach jest płatny: 3,00zł/osoba/zawody.

  4. Turnieje odbywać się będą systemem „brazylijskim”. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 8 par o systemie decyduje organizator.

  5. Turnieje kwalifikacyjne sędziowane są przez uczestników turnieju. Turniej finałowy będzie sędziowany przez sędziów ŚZPS.

  6. W przypadku zgłoszenia większej ilości par w kwalifikacjach, o systemie decyduje organizator.

  7. Turniej odbywa się, jeśli zgłosi się min. 3 pary.

  8. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par żeńskich, zawodniczki dolosowane będą do turnieju męskiego.

  9. Zgłoszenie “mikstu” do turnieju kwalifikowane jest do kategorii męskiej.

  10. W turniejach mogą uczestniczyć TYLKO zawodnicy NIEPOSIADAJĄCY PUNKTÓW RANKINGOWYCH W MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA I POLSKI.

  11. W Mistrzostwach Mysłowic każdy zawodnik zdobywa punkty na swoje nazwisko, w związku z tym w kolejnym turnieju może grać z innym zawodnikiem.

  12. Do turnieju finałowego zostaną zaproszone najlepsze 8 par męskich i 8 par żeńskich, w związku z tym przy pierwszym starcie w turnieju eliminacyjnym prosimy o podanie telefonu kontaktowego.

  13. Od drugiego turnieju eliminacyjnego 8 najlepszych par z rankingu zostaje rozstawionych.

  14. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Otwartych Mistrzostw Mysłowic w siatkówce plażowej i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

  15. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin

  16. Trzy najlepsze pary z turnieju finałowego otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale oraz wartościowe nagrody rzeczowe (Pula nagród - 1000 zł). 
 3. Punktacja Otwartych Mistrzostw Mysłowic 2017:
  I miejsce 20 punktów
  II miejsce 16 punktów
  III miejsce 14 punktów
  IV miejsce 12 punktów
  V - VI miejsca 8 punktów
  VII - VIII miejsca 6 punktów
  IX - XII miejsca 2 punkty
  XIII i dalsze miejsca 1 punkt
 4. W przypadku złej pogody organizatorzy zastrzegają zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju lub przeniesienia na inny termin.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte powyższym regulaminem rozstrzygają organizatorzy wraz z sędzią głównym turnieju.
 6. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

a. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.

b. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,

c. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309),

d. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.

e. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

f. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.

g. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 41-400 Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka 32z oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i in., a także w mediach w celu informacji i promocji.

h. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

7. Terminy Otwartych Mistrzostw Mysłowic 2017:

  • 02.07.2017 r. (niedziela) - kwalifikacje
  • 16.07.2017 r. (niedziela) - kwalifikacje
  • 30.07.2017 r. (niedziela) - kwalifikacje
  • 13.08.2017 r. (niedziela) – kwalifikacje
  • 27.08.2017 r. (niedziela) - FINAŁ