bip

Xtreme Team Run.Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach. XTR będzie nie tylko świetną okazją do sprawdzenia się w konkurencjach sprawnościowych oraz intelektualnych, ale również wspaniałą zabawą i możliwością poznania nowych ludzi. 

 

Regulamin wydarzenia XTREME TEAM RUN, zwanego dalej XTR.

 1. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wydarzenia sportowego, łączącego w sobie aktywność fizyczną, rozrywkę intelektualną, a przy tym sporą dawkę rywalizacji.

 2. Bieg sprawdza:

 • orientację w terenie

 • sprawność fizyczną

 • sprawność intelektualną

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy.

 1. Organizatorami biegu są: Bodyhouse Mysłowice, Fitness Center S.C. oraz Budomek.

 2. XTR jest wydarzeniem cyklicznym, pierwszym bieg odbędzie się 10.08.2014r. Szczegółowy plan biegu dostępny na stronie wydarzenia (https://www.facebook.com/events/750596144982473/?fref=ts), gdzie zamieszczane będą także informacje o kolejnych biegach. 

 3. W biegu mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu wydarzenia będą miały ukończone 18 lat.

 4. Aby wziąć udział w biegu należy dokonać zgłoszenia (nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem XTR), podpisać oświadczenie oraz dokonać opłaty startowej w wysokości 10 zł.

 5. Zgłoszenia na bieg można dokonać mailowo na xtremeteamrun@gmail.com bądź w Bodyhouse Mysłowice (ul. Słupecka 5, Mysłowice) lub Fitness Center (ul. Naftowa 35c, Sosnowiec).

 6. Opłatę startową uiszcza się najpóźniej dwa dni przed zawodami w wyżej wymienionych punktach.

 7. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:

 • możliwość wzięcia udziału w biegu,

 • starter,

 • nagrody przewidziane dla najlepszych drużyn.

 1. Uczestnicy podzieleni zostaną na drużyny na drodze losowania. Dopuszcza się tworzenie par przez zawodników, do których zostaną dolosowane inne pary lub inni zawodnicy. Liczebność drużyn będzie uwarunkowana ogólną liczbą uczestników. Przewiduje się, iż ilość osób w drużynie będzie równa. W przypadku nadmiaru lub niedoboru osób do XTR dostanie dopuszczona jedna drużyna o zmienionej liczbie zawodników.

 2. Nagrody przyznane zostaną trzem drużynom, które ukończą bieg w najkrótszym czasie.

 3. Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami czy kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

 4. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy, wypadki, kontuzje pozostają po stronie zawodników.

 5. Organizator nie odpowiada za wszelkie sytuacje wypadkowe, zagrażające życiu i zdrowiu uczestników.

 6. W związku z faktem, iż bieg odbywa się również po drogach nie wyłączonych z ruch, uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania podstawowych zasad ruchu drogowego, ogólno przyjętych norm społecznych oraz zasad bezpieczeństwa.

 7. Uczestnicy XTR są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad fair play.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki. Pomniejszona drużyna ma możliwość dalszego udziału w zawodach.

 9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 10. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie.

 11. O zmianach w regulaminie oraz przebiegu wydarzenia zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani drogą e-mailową.

 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom zawodów.

 13. Wszelkie pytania należy kierować e-mailowo na adres: xtremeteamrun@gmail.com

 

Oświadczenie zawodnika - pobierz

Trasa zawodów - zobacz