bip
Galeria

XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata

XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów 
Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu

VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata

15.12.2013r. - Mysłowice

XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata
XI Mistrzostwa Polski Form Kata - SeniorekK i Seniorów Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu, VII Mistrzostwa Polski Form Kata - Juniorek i Juniorów Nage No Kata