bip
Sport szkolny

Mały Memoriał Jerzego Chromika – biegowe zawody młodzieży mysłowickich szkół.

Oprócz rywalizacji dorosłych w październikowym biegu ulicznym – XXII Memoriale Jerzego Chromika, w ramach współzawodnictwa sportowego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował dla młodzieży naszych miejskich szkół również Mały Memoriał Jerzego Chromika w biegach przełajowych. Od razu trzeba zaznaczyć, że przymiotnik „mały” nie odnosił się wcale do ilości uczniów i uczennic, którzy brali w nim udział, a można nawet powiedzieć, iż porównując te ilości (160 uczestników biegu ulicznego, a aż 345 uczniów mysłowickich szkół) – to był to z pewnością „duży” Memoriał. A nazwa „mały” odnosi się zarówno do wieku jego uczestników, jak i do dystansów, na jakich biegali reprezentanci szkół – o kilkanaście razy krótszych, niż w ostatnią sobotę października do pokonania miały kobiety i mężczyźni uczestniczący w biegu na dystansie 10 kilometrów (dziewczęta wszystkich szczebli nauczania oraz chłopcy szkół podstawowych biegali na 800 metrów, natomiast gimnazjaliści ścigali się na dystansie 1000 metrów, a ich starsi koledzy ze szkół ponadgimnazjalnych na najdłuższym odcinku – bo 1500 metrów).

 

Ze względu na warunki biegowe oraz bezpieczeństwo uczestników, ograniczono liczbowo reprezentacje szkolne. W szkołach podstawowych, których jak wiadomo jest w naszym mieście najwięcej – bo szesnaście, zespoły szkolne składały się z 5 dziewcząt i 5 chłopców. W drugiej kategorii szkół drużyny mogły liczyć max. po 8 gimnazjalistek i 8 gimnazjalistów, a w najstarszej grupie, tj. szkół ponadgimnazjalnych, reprezentacje szkolne składały się z 10 dziewcząt i 10 chłopców. Czołowych sześciu biegaczy i szóstki najlepszych biegaczek każdej kategorii, zostało nagrodzone dyplomami, medalami i pamiątkowymi koszulkami Małego Memoriału Jerzego Chromika. Oto wyróżnieni reprezentanci w klasyfikacjach indywidualnych oraz szkoły, które w generalnych klasyfikacjach drużynowych otrzymały puchary za zajęcie 1, 2 lub 3 miejsca:

 

I/ szkoły podstawowe (800 metrów) - bieg ukończyło 70 dziewcząt oraz 66 chłopców reprezentujących 14 szkół (w zawodach nie uczestniczyły jedynie dwie placówki: SP 10 i SP 17)

 

Indywidualnie:

a/ dziewczęta b/ chłopcy
1 miejsce - Zakrzewska Natalia - SP nr 3 - Hajduk Norbert - SP nr 15
2 miejsce - Kozioł Zuzanna - SP ZSS - Jochimczyk Grzegorz - SP nr 1
3 miejsce - Horwacik Joanna - SP ZSS - Czarnecki Dawid - SP nr 1
4 miejsce - Wioska Natasza - ZS-P nr 1 - Nesterenko Renat - SP nr 1
5 miejsce - Balon Katarzyna - SP nr 15 - Matusiak Adrian - SP nr 1
6 miejsce - Podsiadło Lena - SP nr 13 - Bywalec Mateusz - ZS-P nr 2

 

Drużynowo – w kategorii dziewcząt:

1 miejsce - Zespół Szkół Sportowych - 103 pkt.

2 miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (dawna SP nr 6) - 96 pkt.

3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 15 - 90 pkt.

 

Drużynowo – w kategorii chłopców:

1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 - 124 punkty

2 miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (dawna SP 12) - 95 pkt.

3 miejsce - Zespół Szkół Sportowych - 85 pkt.

 

II/ szkoły gimnazjalne – zawody ukończyło 65 dziewcząt i 64 chłopców reprezentujących osiem, tj. wszystkie mysłowickie szkoły gimnazjalne

 

Indywidualnie:

a/ dziewczęta – 800 m b/ chłopcy – 1000 m
1 miejsce - Pyka Milena - Gim. nr 1 - Szreniawa Paweł - Gim. nr 4
2 miejsce - Łużniak Marta - Gim. nr 1 - Chwałek Mikołaj - Gim. nr 5
3 miejsce - Morawska Julia - Gim. nr 4  - Bożek Patryk - Gim. nr 5
4 miejsce - Żuradzka Wiktoria - Gim. Sportowe - Fularski Łukasz - Gim. nr 4
5 miejsce - Orzechowska Dominika - Gim. nr 6 - Sorek Jan - Gim. nr 3
6 miejsce - Kasperkiewicz Monika - Gim. Sportowe - Lupa Krzysztof - Gim. nr 4

 

Drużynowo:

a/ dziewczęta b/ chłopcy
1 miejsce - Gimnazjum nr 1 - 132 pkt.  - Gimnazjum nr 4 – 137 pkt.
2 miejsce - Gimnazjum nr 4 - 113 pkt.  - Gimnazjum nr 5 – 127 pkt.
3 miejsce - Gim. Sportowe - 112 pkt. - Gimnazjum nr 3 – 116 pkt.

 

III/ szkoły ponadgimnazjalne – zawody ukończyło 35 dziewcząt oraz 35 chłopców czterech miejskich szkół (do zawodów nie zgłoszono jedynie uczniów i uczennic ZSP nr 3)

 

Indywidualnie:

a/ dziewczęta – 800 m  b/ chłopcy – 1500 m
1 miejsce - Łużniak Monika - II LO - Paradowski Wiktor - I LO
2 miejsce - Marciniec Anna - I LO - Cichoń Szymon - I LO
3 miejsce - Leszczyńska Karolina - ZSP nr 1 - Mauer Jakub - I LO
4 miejsce - Jaromin Aleksandra - II LO - Drybczewski Bartł. - I LO
5 miejsce - Piórkowska Natalia - ZSP nr 1 - Dzięcioł Paweł - ZSP 1
6 miejsce - Szulc Kornelia - II LO - Rzepka Patryk - ZSP 2

 

Drużynowo:

a/ dziewczęta b/ chłopcy
1 miejsce - II LO - 174 punkty - I LO - 195 pkt.
2 miejsce - I LO - 167 pkt. - ZSP nr 1 - 148 pkt.
3 miejsce - ZSP nr 1 - 155 pkt. - II LO - 142 pkt.

 

 

Szczegółowe wyniki Małego Memoriału Jerzego Chromika:

1. Szkoły podstawowe:

 

2. Szkoły gimnazjalne:

 

3. Szkoły ponadgimnazjalne:

 


 

Sztafetowe Biegi Przełajowe dzieci i młodzieży mysłowickich szkół.

Sztafetowe biegi przełajowe tradycyjnie już inaugurują w każdym nowym roku szkolnym całoroczne współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół wszystkich szczebli. Zawody odbyły się na trasach biegowych MOSiR-u przy ul. Promenada w środę – 24 września br. Wzięły w nich udział zespoły wszystkich szkół gimnazjalnych (osiem szkół)) i ponadgimnazjalnych (pięć placówek) naszego miasta oraz 14 sztafet (z łącznej liczby 16) szkół podstawowych. Każda szkoła miała prawo zgłosić do zawodów swoje reprezentacje złożone z sześciu dziewcząt i sześciu chłopców. Wszystkie sztafety dziewcząt miały do pokonania 4,8 km (każda z sześciu uczestniczek sztafety biegała jedno okrążenie liczące 800 metrów), natomiast sztafety chłopięce szkół podstawowych i gimnazjalnych miały do pokonania 6,0 km (każdy z nich zmierzyć musiał się z dystansem liczącym 1000 metrów). Najtrudniejsze zadanie mieli najstarsi, czyli licealiści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Ich sześcioosobowe sztafety musiały przebiec aż 9,0 km; zatem każdy uczestnik indywidualnie musiał „zaliczyć” aż 1 500 metrów biegu.

 

Mimo konieczności przebiegnięcia kilkuset metrowych dystansów, rywalizacja we wszystkich kategoriach była w wielu wypadkach bardzo zacięta, a o zajęciu wyższego miejsca kilkakrotnie decydowały ostatnie metry tuż przed metą – co obrazują kilkusekundowe różnice pomiędzy poszczególnymi sztafetami. Szkolne zespoły rywalizowały nie tylko o puchary i medale, ale również o prawo udziału w zawodach rejonowych, które planowane są w dniu 9 października br. także w Mysłowicach na tych samych trasach biegowych. Walczyć w nich będą po dwie najlepsze szkolne reprezentacje Mysłowic i Katowic wszystkich kategorii. A w przeprowadzonych w dniu wczorajszym mysłowickich zawodach, najlepiej spisały się; (tzn. zdobyły złote i srebrne medale) następujące reprezentacje:

 

Sztafety

d z i e w c z ą t c h ł o p c ó w
a/ w kategorii szkół podstawowych:
Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 6) Szkoła Podstawowa nr 10
b/ w kategorii szkół gimnazjalnych:
Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4
c/ w kat. szkół ponadgimnazjalnych:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 I Liceum Ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

 

W przypadku zajęcia pierwszego miejsca w zawodach rejonowych przez któryś z w/w zespołów, nagrodą jest występ w finałach wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych, które odbędą się 28 października br. w Rudzie Ślaskiej. Wtedy rywalizacja będzie jeszcze trudniejsza, gdyż tam przyjdzie im się zmierzyć z pozostałymi 15 najlepszymi szkolnymi ekipami Śląska (w każdej kategorii i grupie nauczania, wystąpią tylko zwycięzcy każdego z 16 rejonów naszego województwa).

 

W załączeniu: - pełne klasyfikacje mysłowickich szkół, w miejskich zawodach w sztafetowych biegach przełajowych, - składy osobowe reprezentacji czołowych szkół

 

I. S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E

W zawodach uczestniczyło 14 mysłowickich szkół podstawowych.

 

a) d z i e w c z ę t a - 6 x 800 metrów

Zajęte miejsce Nazwa – nr szkołyUzyskany czas łączny sztafety

1. SP ZSS - 18 min. 43 sek.

2. ZS-P nr 1 (SP 6) - 19 min. 07 sek.

3. SP nr 9 - 19 min. 56 sek.

4. SP nr 15 - 20 min. 04 sek.

5. SP nr 1 - 20 min. 09 sek.

6. SP nr 17 - 21 min. 13 sek.

7. SP nr 5 - 21 min. 28 sek.

8. SP nr 3 - 21 min. 46 sek.

9. ZS-P nr 3 (SP 11) - 21 min. 48 sek.

10. SP nr 16 - 22 min. 13 sek.

11. SP nr 10 - 22 min. 14 sek.

12. SP nr 2 - 22 min. 15 sek.

13. SP nr 7 - 23 min. 07 sek.

14. SP nr 13 - 23 min. 29 sek.

 

b) c h ł o p c y - 6 x 1000 metrów

1. SP nr 1 - 24 min. 44 sek.

2. SP nr 10 - 25 min. 48 sek.

3. SP ZSS - 25 min. 50 sek.

4. ZS-P nr 1 (SP 6) - 26 min. 49 sek.

5. SP nr 15 - 26 min. 55 sek.

6. SP nr 9 - 26 min. 56 sek.

7. SP nr 16 - 27 min. 06 sek.

8. SP nr 17 - 27 min. 16 sek.

9. SP nr 7 - 27 min. 29 sek.

10. SP nr 2 - 27 min. 37 sek.

11. SP nr 3 - 28 min. 08 sek.

12. SP nr 13 - 28 min. 02 sek.

13. ZS-P nr 3 (SP 11) - 30 min. 05 sek.

14. SP nr 5 - 33 min. 16 sek.

 

II. S Z K O Ł Y G I M N A Z J A L N E

a/ d z i e w c z ę t a - 6 x 800 metrów

1. Gimnazjum nr 1 - 17 min. 57 sek.

2. Gimnazjum nr 3 - 18 min. 06 sek.

3. Gimnazjum nr 4 - 19 min. 00 sek.

4. Gimnazjum ZSS - 19 min. 10 sek.

5. Gimnazjum nr 2 - 19 min. 24 sek.

6. Gimnazjum nr 5 - 19 min. 48 sek.

7. Gim. Dwujęzyczne - 20 min. 54 sek.

Gimnazjum nr 6 - nie startowały

 

b/ c h ł o p c y - 6 x 1000 metrów

1. Gimnazjum nr 5 - 20 min. 09 sek.

2. Gimnazjum nr 4 - 20 min. 24 sek.

3. Gimnazjum nr 3 - 21 min. 39 sek.

4. Gimnazjum nr 1 - 21 min. 44 sek.

5. Gimnazjum ZSS - 21 min. 54 sek.

6. Gimnazjum nr 2 - 21 min. 55 sek.

7. Gim. Dwujęzyczne - 22 min. 57 sek.

Gimnazjum nr 6 - wystartowali, lecz nie ukończyli zawodów

 

III. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

a/ d z i e w c z ę t a - 6 x 800 metrów

1. ZSP nr 3 - 18 min. 56 sek.

2. I LO - 18 min. 57 sek.

3. II LO - 18 min. 58 sek.

4. ZSP nr 2 - 20 min. 01 sek.

5. ZSP nr 1 - 20 min. 09 sek.

 

b/ c h ł o p c y - 6 x 1 500 metrów

1. I LO - 32 min. 38 sek.

2. ZSP nr 2 - 34 min. 20 sek.

3. ZSP nr 1 - 34 min. 26 sek.

4. II LO - 34 min. 41 sek.

ZSP nr 3 - nie uczestniczyli

 

Składy osobowe szkolnych reprezentacji, które zajmując pierwsze, bądź drugie miejsca w zawodach miejskich, wywalczyły awans do zawodów rejonowych:

 

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Sportowych –1 miejsce dziewczęta

Franaszczuk Klaudia, Hajduk Aleksandra, Hoffman Laura, Horwacik Joanna, Kozioł Zuzanna i Szlachta Aleksandra.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 6) - 2 miejsce dziewczęta:

Glezner Julia, Jerzyk Anita, Kuchnia Karolina, Panasowiec Wiktoria, Siejok Aleksandra i Wioska Natasza.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 - 1 miejsce reprezentacyjnej sztafety chłopców

Czarnecki Dawid, Kaczmarczyk Dominik, Matusiak Adrian, Winckowicz Adam, Witczak Błażej i Zapała Miłosz.

 

Szkoła Podstawowa nr 10 - 2 miejsce sztafety chłopców:

Domagała Mateusz, Garleja Jakub, Krochmal Daniel, Kania Patryk, Koźlik Dariusz i Piotrowski Jędrzej.

 

Gimnazjum nr 1 - 1 miejsce reprezentacyjnej sztafety dziewcząt:

Goniwiecha Marta, Jankowska Aleksandra, Kotowicz Katarzyna, Łużniak Marta, Pyka Milena i Żurek Justyna.

 

Gimnazjum nr 3 - 2 miejsce reprezentacyjnej sztafety dziewcząt:

Bednarek Marta, Krupowicz Wiktoria, Marciniec Magdalena, Palucha Agnieszka, Rudecka Julia i Spólnik Weronika.

 

Gimnazjum nr 5 - 1 miejsce reprezentacyjnej sztafety chłopców:

Bożek Patryk, Chwałek Mikołaj, Góralski Karol, Jabcoń Bartosz, Maciejewski Stanisław i Trzeciakiewicz Marek.

 

Gimnazjum nr 4 - 2 miejsce reprezentacyjnej sztafety chłopców:

Fularski Łukasz, Knapik Paweł, Klocek Patryk, Lupa Krzysztof, Morkisz Sebastian i Szreniawa Paweł.

 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - 1 miejsce sztafety dziewcząt

Kowalewska Dominika, Kosmo Kędra, Krzak Marta, Stachoń Martyna, Stachoń Natalia i Stolorz Agnieszka.

 

I Liceum Ogólnokształcące ZSO: - 2 miejsce reprezentacji dziewcząt:

Czaja Karina, Huzior Natalia, Marciniec Anna, Solecka Kinga, Sołtysiak Patrycja i Smarzewska Angelika.

 

I Liceum Ogólnokształcące ZSO: - 1 miejsce reprezentacji chłopców:

Drybczewski Bartłomiej, Hamerski Michał, Mauer Jakub, Mądry Wojciech, Pajonk Kamil i Paradowski Wiktor.

 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - 2 miejsce sztafety chłopców:

Gardas Tymoteusz, Jabrocki Dominik, Krakowiak Grzegorz, Rożyński Daniel, Rzepka Patryk i Szweda Kamil. 


 Sztafetowe Biegi Przełajowe dzieci i młodzieży mysłowickich szkół - 25 - 27.09.2013r.

Sztafetowe biegi przełajowe tradycyjnie już inaugurują w każdym nowym roku szkolnym rywalizację sportową mysłowickich szkół wszystkich szczebli. Przebiegały one w dniach: 25 (szkoły podstawowe), 26 (szkoły gimnazjalne) i 27 (szkoły ponadgimnazjalne) września br., a zawody odbyły się na trasach biegowych MOSiR-u przy ul. Promenada. Każda szkoła miała prawo zgłosić do zawodów swoje reprezentacje złożone z sześciu dziewcząt i sześciu chłopców. Dziewczęta wszystkich szczebli nauczania miały do pokonania miały dystans 800 metrów; chłopcy szkół podstawowych i gimnazjalnych – 1000 metrów, a licealiśći – aż 1 500 metrów.

 

Szkolne zespoły rywalizowały nie tylko o puchary, medale i piłki do gier zespołowych (nagrody dla czołowych sztafet z przeznaczeniem do użytkowania w szkole), ale również o prawo udziału w zawodach rejonowych, które planowane są 10 października br. także przy Promenadzie. Walczyć w nich będą po dwie najlepsze szkolne reprezentacje Mysłowic i Katowic wszystkich kategorii ... czytaj dalej

 


 

Reprezentacje szkół podstawowych nr 1 i nr 6 oraz gimnazjum nr 5 - najlepsze w rywalizacji miejskiej w sztafetowych biegach przełajowych.

Pierwszymi, szkolnymi zawodami miejskimi w roku szkolnym 2011/2012, przeprowadzonymi w ramach sportowej rywalizacji mysłowickich szkół, były drużynowe, sztafetowe biegi przełajowe. Na obiekcie MOSiR - Lechia 06 przy ul. Promenada, najpierw 

Sztafetowe Biegi Przełajowe - 2011


Jesienna Runda Ligi Lekkoatletycznej 2008/2009 szkół ponadgimnazjalnych Mysłowic - zobacz wyniki:


Miejskie zawody dziewcząt i chłopców szkół podstawowychw czwórboju lekkoatletycznym.

96 dziewcząt i 96 chłopców z wszystkich szesnastu szkół podstawowych naszego miasta, uczestniczyło w miejskich zawodach w czwórbojach lekkoatletycznych. Jak co roku, zgodnie z regulaminem Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego....Wiosenna Runda Ligi Lekkoatletycznej 2007/2008 szkół ponadgimnazjalnych Mysłowic - zobacz wyniki:


W miejskich - drużynowych zawodach lekkoatletycznych młodzieży szkół gimnazjalnych Mysłowic, zdecydowane zwycięstwo odnieśli uczniowie Gimnazjum nr 3 z Brzęczkowic. Reprezentanci "trójki" okazali się także lepsi od najlepszego w lekkiej atletyce gimnazjum z Katowic, dlatego uzyskali prawo występu w lekkoatletycznych finałach Wojewódzkiej Gimnazjady 2007...


W dniu 23 maja br. na stadionie MOSiR przy ul. Promenada odbyły się zawody w czwórbojach lekkoatletycznych rejonu Mysłowice – Katowice. Do zawodów zakwalifikowały sie po 2 najlepsze szkoły z tych miast, zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt...


83 dziewczęta z 13 szkół oraz 81 chłopców z 14 szkół podstawowych naszego miasta w uczestniczyło w miejskich zawodach w czwórbojach lekkoatletycznych. Jak co roku, zgodnie z regulaminem Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, sześcioosobowe szkolne drużyny rywalizowały w czterech konkurencjach...


Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Młodzieży Szkół Gimnazjalnych Mysłowic w Lekkiej Atletyce - zobacz wyniki:


Wiosenna Runda Ligi Lekkoatletycznej 2006/2007 szkół ponadgimnazjalnych Mysłowic - zobacz wyniki:


Na zakończenie tegorocznego sezonu lekkoatletycznego, znów z bardzo dobrej strony pokazali się młodzi biegacze naszych miejskich szkół. Sześć mysłowickich drużyn, jako mistrzowie miasta w sztafetowych biegach przełajowych, na początku października walczyło z rówieśnikami z najlepszych katowickich szkół w zawodach rejonowych, a ich stawką był awans do najwyższego szczebla rywalizacji w tej dyscyplinie sportowej – finałów wojewódzkich...


W czwartek 5 października 2006 r. na trasach biegowych MOSiR przy ul. Promenada odbyły się rejonowe zawody w sztafetowych biegach przełajowych, w których uczestniczyło 12 szkolnych reprezentacji dziewcząt i chłopców z Mysłowic oraz taka sama ilość drużyn czołowych szkół w biegach przełajowych z Katowic...


W dniu 21 października odbędzie się pierwszy z siedmiu wyścigów w ramach Młodzieżowych Biegów Przełajowych o Puchar Dyrektora MOSiR -


W dniu 26 września 2006r. na obiekcie MOSiR-u przy ul. Promenada odbyły się, w ramach współzawodnictwa sportowego 2006/07 mysłowickich szkół wszystkich szczebli nauczania, sztafetowe biegi przełajowe...


Jesienna Runda Ligi Lekkoatletycznej 2006/2007 szkół ponadgimnazjalnych Mysłowic - zobacz wyniki:


Miejskie zawody dziewcząt szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym -


Miejskie zawody chłopców szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym -


78 dziewcząt z trzynastu - oraz 90 chłopców z piętnastu szkół podstawowych naszego miasta uczestniczyło w dniach 9-10 maja br. w miejskich zawodach w czwórbojach lekkoatletycznych...


Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Młodzieży Szkół Gimnazjalnych Mysłowic w Lekkiej Atletyce - zobacz wyniki:


220 uczniów wszystkich siedmiu mysłowickich gimnazjów (106 dziewcząt oraz 114 chłopców) rywalizowało 5 maja na obiektach letnich MOSiR-u przy ul. Promenada w lekkiej atletyce...


Wiosenna Runda Ligi Lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych Mysłowic - zobacz wyniki:


Ostatnią w bieżącym roku szkolnym dyscypliną sportową, w której młodzież szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta rywalizowała w ramach rocznego wpółzawodnictwa sportowego, była lekkoatletyka. Zawody te, jako druga - wiosenna runda...


Szkolna Liga LA - runda wiosenna: szkoły ponadgimnazjalne -


Jesienna Runda Ligi Lekkoatletycznej 2005/2006 szkół ponadgimnazjalnych Mysłowic - zobacz wyniki:


Waleczni lekkoatleci z SP 9. W ubiegły czwartek - 19 maja br. na obiektach MOSiR-u przy ul. Promenada odbyły się rejonowe zawody dziewcząt i chłopców w czwórbojach lekkoatletycznych...


Reprezentacje Gimnazjum nr 3 i nr 4 najlepsze w lekkiej atletyce. Po młodzieży szkół licealnych na stadionie MOSiR-u przy Promenadzie 12 maja br. w indywidualnych i drużynowych zawodach lekkoatletycznych walczyli reprezentanci siedmiu mysłowickich gimnazjów...


Lekkoatletyczna Liga Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Mysłowic. 61 dziewcząt i 72 chłopców reprezentujących pięć mysłowickich szkół ponadgimnazjalnych brało udział w drugiej-wiosennej rundzie ligi lekkoatletycznej...


27 i 28 kwietnia 2005 r. na obiektach letnich MOSiR-u przy ul. Promenada odbyły się indywidualne i drużynowe zawody lekkoatletyczne dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Mysłowic w czwórboju lekkoatletycznym...