bip
Kąpielisko

Adres:

Park Słupna

Mysłowice, ul. Stadionowa

 

 

Telefon:

+48 511-280-792

 

O obiekcie:

Kąpielisko jest czynne przez cały tydzień. W dni robocze od 10:00 do 18:00, natomiast w soboty i niedziele od 9:00 do 20:00. Wstęp jest całkowicie bezpłatny przez cały letni sezon, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

 

Oprócz możliwości kąpieli, leżakowania i opalania się, MOSiR przygotował także wiele nowych atrakcji i przedsięwzięć, z których można korzystać przez cały sezon letni. Udostępniono zjeżdżalnie, dla chętnych jest możliwość wypożyczenia i korzystania z kajaków oraz rowerków wodnych. Wszyscy chętni będą również mieli możliwość wypożyczenia różnorodnego sprzętu sportowo – rekreacyjnego (do gry w badmintona, koszykówkę, tenisa stołowego, piłki nożnej, rakietek plażowych itp.)

 

 Kasa czynna jest w godzinach: 10:00 - 18:00 (przerwy techniczne: 13:00 - 13:15, 16:00 - 16:15).

 

Cennik - Park Linowy (10:30 - 17:30, przerwy techniczne: 13:00 - 13:15, 16:00 - 16:15):

  • górna trasa - 5,00 zł
  • dolna trasa - bezpłatnie

 

Cennik -kula wodna:

  • 5 minut - 5,00 zł

 

Cennik - kajaki / rower wodny:

  • 30 minut - 7,00 zł
  • 1 godzina - 10,00 zł

 

Cennik - leżaki:

  • 1 leżak - 5,00 zł / 1 dzień

 

Cennik - Połów ryb (8:00 - 21:00):

  • 1 dzień - 10,00 zł
  • 1 tydzień - 50,00 zł
  • 1 miesiąc - 100,00 zł

 

 

 

 

 Regulamin Parku Linowego

ul. Stadionowa

Mysłowice

 

1. Przeznaczenie parku linowego:
Poziom pierwszy dla dzieci w wieku od 5 lat, min. 110 cm wzrostu.
Poziom drugi dla dzieci w wieku od 7 lat, min. 130 cm wzrostu.

2. Korzystanie z urządzenia jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem.

3. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń osób obsługujących urządzenie.

4. Przed wejściem na trasę mini parku linowego należy: opróżnić kieszenie, ściągnąć biżuterię, smycze, torebki, plecaki itp...

5. Użytkownik urządzenia zobowiązany jest do założenia obuwia sportowego; niedopuszczalne jest wejście na trasę boso lub w klapach.

6. Użytkownikowi zabrania się podejmowania samodzielnych prób przygotowania systemu asekuracyjnego. Wyłącznie personel może ubierać system asekuracyjny oraz wpinać w linę stalową, asekuracyjną.

7. Jedna przeszkoda/platforma przeznaczona jest dla jednej osoby; przed wejściem na przeszkodę/platformę należy się upewnić, że została opuszczona przez innych użytkowników urządzenia. W razie potrzeby należy odczekać, aż pozostałe osoby opuszczą platformę/przeszkodę.

8. Dzieci mogą korzystać z urządzenia jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów. Rodzice / opiekunowie odpowiadają za zachowanie podopiecznych na urządzeniu. Z parku linowego można korzystać tylko w godzinach jego funkcjonowania.

9. Podczas przechodzenia trasy należy zachować spokój. Obowiązuje ZAKAZ SKAKANIA po przeszkodach, ZAKAZ BIEGANIA i HAŁASOWANIA, nie wolno przeszkadzać innym uczestnikom zabawy.

10. Zabrania się wspinania na słupy konstrukcyjne.

11. Zabrania się przechodzenia po przeszkodach z pierwszego poziomu urządzenia na drugi poziom urządzenia. Wejście na drugi poziom odbywa się wyłącznie schodami, z pełnym systemem ochrony osobistej (asekuracyjnej) wpiętym do stalowej liny asekuracyjnej.

12. Zabrania się zrzucania jakichkolwiek elementów/przedmiotów z urządzenia na ziemię.

13. Z urządzenia mogą korzystać jedynie dzieci - zabrania się pokonywania przeszkód na poziomie pierwszym wraz z rodzicami / opiekunami. Dozwolone jest towarzyszenie, asekuracja rodziców / opiekunów wyłącznie z poziomu ziemi.

14. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia, picia oraz telefonów komórkowych.

15. Zabrania się żucia gumy podczas pokonywania przeszkód.

16. Z poziomu drugiego można korzystać jedynie po wpięciu do liny stalowej. Wpięcie odbywa się przed wejściem na ten poziom, na dole. Zabawa na drugim poziomie możliwa jest wyłącznie z pełnym systemem ochrony osobistej, do którego zaliczamy: uprzęże, pętlę, karabinek, zabezpieczenia liną stanową – system asekuracyjny oraz kask.

17. Trasę należy pokonywać w jednym – wskazanym przez personel - kierunku.

18. W sytuacji utraty stabilności lub braku możliwości samodzielnego powrotu na trasę należy niezwłocznie wezwać obsługę mini parku linowego, używając hasła: STOP.

19. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu na terenie mini parku linowego.

20. Niedostosowanie się do poleceń pracowników obsługi grozi wydaleniem z parku, bez zwrotu poniesionego kosztu biletu.

21. Przeciwwskazania: problemy z sercem, epilepsja, nadciśnienie, choroby układu nerwowego oraz lęk wysokościowy.

22. Nieprzestrzeganie regulaminu i/lub poleceń personelu parku grozi niebezpieczeństwem wypadku i może prowadzić do poważnych urazów, za które właściciel mini parku linowego nie ponosi odpowiedzialności.

Obiekt jest monitorowany

23. Monitoring prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz na potrzeby promocji określonych imprez, wydarzeń, i obejmuje teren obiektu Park Słupna, stosownie do przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309 z późn. zm. ), więcej informacji uzyskać można telefonicznie (32) 317 18 02, drogą elektroniczną: s.kotowicz@mosir.myslowice.pl.

 

                                                           Dyrektor MOSiR Mysłowice