bip
Program Zawodów

Dla kogo i dlaczego?

Program zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowany jest do wszystkich uczniów niezależnie od wieku, poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych. Zdrowie, edukacja, wychowanie w trzeźwości, powszechna aktywność ruchowa, sport oraz samorządność w działaniu to w dalszym ciągu najważniejsze zadania jednostek samorządu terytorialnego.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerów, instruktorów, oraz nauczycieli posiadających niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży mysłowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbywają się na obiektach szkół, czyli w pobliżu zamieszkania uczestników tych zajęć. Każdy może wybrać dyscyplinę, którą lubi i w której czuje się najlepiej. Do wyboru są zarówno gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka), jak i sporty indywidualne (kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, tenis stołowy,zapasy). Dla najmłodszych uczniów naszego miasta organizuje się gry i zabawy; są też zajęcia z aerobiku.

Zajęcia organizowane są przeciętnie dwa razy w tygodniu w godzinach pozalekcyjnych - tak, aby nie kolidowały z lekcjami w szkole. Propagują zdrowy tryb życia, a także mająza zadanie wypełnić wolne popołudniowe godziny umożliwiając młodzieży aktywne spędzenie czasu.

Zajęcia te przygotowują również do zawodów międzyszkolnych, które organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz do rejonowych zawodów prowadzonych w ramach rocznego kalendarza Szkolnego związku Sportowego. Młodzież może również pokazać swoje umiejętności podczas turniejów i festynów organizowanych przez Miasto.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu, który jest alternatywą dla młodzieńczej fascynacji używkami.