bip

Turniej Barbórkowo - Mikołajkowy dzieci w zapasach styl klasyczny.TURNIEJ BARBÓRKOWO-MIKOŁAJKOWY DZIECI

W ZAPASACH STYL KLASYCZNY

MYSŁOWICE 30.11.2013

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

1.CEL

- popularyzacja zapasów w Mysłowicach

- wyłonienie najlepszego zawodnika w kategoriach dzieci

- uczczenie święta górników i mikołajkowego dnia dzieci

 

2.ORGANIZATORZY

- Urząd Miasta Mysłowice

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

- Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „GKS Katowice”

 

3.TERMIN I MIEJSCE

Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 30.11.2013 Hala MOSiR w Mysłowicach ul. P. Jasińskiego

 

4.WARUNKI UCZESTNICTWA

Startują zawodnicy z grupy dzieci rocznik 2002-2003-2004,

Kategorie wagowe: dzieci od najlżejszych do najcięższych dzieląc na pule trzy, cztero osobowe

 

5.PROGRAM ZAWODÓW

- godz. 9.00 – 10.00 ważenie zawodników

- godz. 11.00 otwarcie zawodów

- dekoracja i zakończenie zawodów po zakończeniu walk

 

6.SPRAWY INNE

Koszty udziału zawodników pokrywają macierzyste kluby. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Śl. Zw. Zap. Za udział w zawodach przewidziane nagrody, medale, dyplomy. Prosimy o potwierdzenie liczby startujących zawodników w zawodach do dnia 23.11.2013 na adres janek.sredniewski@op.pl tel. 601 505 808 lub adres klubu.

 

Zarząd ZUKS „GKS KATOWICE”

Prezes

Jan Średniewski